Złomowanie pojazdów

Wycena

Wycena pojazdu odbywa się w trakcie krótkiej rozmowy telefonicznej, podczas której po podaniu istotnych informacji zawartych w dowodzie rejestracyjnym ustalana jest cena za dany pojazd.
Od ceny auta nie odliczamy za zanieczyszczenia.

Dostarczenie pojazdu

Po ustaleniu ceny za dany pojazd, ustalany jest sposób dostarczenia pojazdu.
Jeżeli samochód jest na chodzie, z ważnym przeglądem i ubezpieczeniem, może on zostać dostarczony przez Klienta w godzinach pracy naszej firmy.
Jeżeli pojazd z jakiś względów (braku przeglądu, ubezpieczenia, awarii, czy usterek powypadkowych), nie dotrze sam na miejsce wówczas ustalany jest termin odbioru pojazdu lawetą spod domu Klienta, z parkingu policyjnego itp.; w dogodnym dla Klienta terminie.

Wymagane dokumenty

Do wystawienia zaświadczenia o demontażu pojazdu (a w przypadku samochodu niekompletnego: zaświadczenia o przyjęciu pojazdu niekompletnego) wymagane są następujące dokumenty:
1. Dowód osobisty właściciela pojazdu (w przypadku współwłasności: dowód osobisty współwłaściciela pojazdu).
2. Dowód rejestracyjny pojazdu – w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, pokwitowanie za zatrzymanie dowodu rejestracyjnego, wydane przez funkcjonariusza policji,

Wymagane dokumenty c.d.

3. Karta pojazdu (o ile została wydana),
4. Umowa kupna-sprzedaży (jeżeli samochód nie został przerejestrowany),
5. Odpowiednie upoważnienie w przypadku nieobecności właściciela lub współwłaściciela.
6. Postanowienie postępowania spadkowego w przypadku, gdy właściciel zmarł.

Przyjęcie pojazdu

Po dostarczeniu pojazdu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów wystawiane jest zaświadczenie o demontażu pojazdu (a w przypadku samochodu niekompletnego: zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego) - z którym należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu wyrejestrowania pojazdu.
W przypadku odbioru pojazdu spod domu klienta, dbając o Państwa wygodę, wystawiane jest na miejscu. Z wydanym zaświadczeniem należy udać się do Wydziału Komunikacji w celu wycofania pojazdu z rejestru.
Pieniądze za pojazd ZAWSZE WYPŁACAMY OD RĘKI, w chwili dostarczenia pojazdu lub w przypadku odbioru pojazdu lawetą, przed załadunkiem pojazdu na lawetę.

Ważne

W przypadku złomowania samochodu należy się Państwu zwrot różnicy OC, od dnia wydania decyzji. Z wydanym przez nas zaświadczeniem należy udać się do Wydziału Komunikacji, gdzie wydana zostanie decyzja o wycofaniu pojazdu z rejestru. Otrzymaną decyzję należy przedstawić firmie ubezpieczeniowej, z którą zawarta była polisa OC.

CO POTEM?

Przygotuj potrzebne dokumenty

• wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu, który znajdziesz w sekcji poniżej
• wystawione przez naszą firmę, zaświadczenie o demontażu pojazdu (a w przypadku
samochodu niekompletnego: zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego)
• dowód rejestracyjny,
• karta pojazdu — jeśli była wydana,
• komplet umów, jeżeli auto było nieprzerejestrowane
• tablice rejestracyjne;

Idź do Wydziału Komunikacji.

w którym pojazd był zarejestrowany lub wyślij pocztą.

Gdzie wyrejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla zarejestrowania pojazdu.
Dokumenty możesz:
• złożyć w urzędzie,
• wysłać pocztą,

Ile zapłacisz

Opłata wynosi 10 zł.
Możesz zapłacić:
• w kasie urzędu,
• przelewem na konto danego urzędu.
Zachowaj dowód wpłaty.

Co przygotować

- wniosek o wyrejestrowanie pojazdu — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
- dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport albo — jeśli jesteś cudzoziemcem — kartę pobytu),
- dowód uiszczonej opłaty,
- komplet dokumentów.
!! Jeżeli nie masz dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu bądź tablic rejestracyjnych – do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zaginięciu/zgubieniu (w sekcji obok)